Atii ilagijauqataugitsi kataj-jaqtinut Siqiniup Qilautak-kunnit (Sunsdrum), Lynda Brown ammalu eidi Langille piusituqarijamingnik ammalu qaujimanirnmingnik takun-naqatigijaulutik pilimmaksai-tittiningani Inuit katajjaru-singinnut.

ASIKKANNINGINIK NANISILUTIT

Silaliriniqmut Nunanguat

Silaliriniqmut Nunanguat

Qimirujunnaqtutit uuminga piliriqatigiigutiujunik qanuiliurutinik Kanata-miutanut ilaqaqlluni silamut qaujisarutinut, nunangualiriniq ammalu...