Malikpallialugit taakkua tukimuaktittijiqarsutik isumaksaqsiurutiqarutiit piliriqatigilugu Cathy Nolan sailisimaliriaru-tiksat piliriaksakallanik pilirisimalirluni Aquvingmi.
Pitjutigillugu Cathy Nolan
Sarimagilluniuk Gander, Newfoundland-miutaugiaminik Cathy iqqanaijaaqaqpuq Newfoundlandmi ammalu Labradormi Qallunaatitut Ilinniarvilirijingini Iliqqusilirinirnmi/Isumakkut Aanniaqaliqtailimajulirinirnmi Ikajuqtiunirnmut. Tavvani iqqanaijaamini Cathy ikajuqtigijauvaktuq ilinniarvingni piliriaqaqtigijaujunut Aviktuqsimanilimaanganit piuniqsatigut makkuktuit aksururutiqaliqsimajut iliqqusirni uvvaluunniit inuuqatigiinit niriugijavangnirnminnik ikajugausimaliqullugit ilinniarvingmiitillugit. Canadami Isumakkut Aanniaqaliqujinnginilirijitigut, Cathy ilinniaraanigutiqarsimalluni Isumakkut Aanniaqaliqtailimanirnmut Inuulisaijiunirnmut pilimmaksaijiuvuq. Nunagijamini St. John’s, NL-mi Cathy ungasinngilaq tariumit, ammalu takujumavaksuni arvirnik puijualuujuqarajaqpat! 

ASIKKANNINGINIK NANISILUTIT

Sirmilik Mirnguiqsirvik Kanatami

Sirmilik Mirnguiqsirvik Kanatami

Ilauquvattigit qarasaujakkut ingiratilluta ammalu tamauna Sirmilik Mirnguiqsirvik Kanatami.  Takuniaqtugut ilanginnik amisunik ajjigiingittunik...