Umiarjuami Igajivvimmit Nirijaksaliaksaq

Jamie Kennedy saqititanga (Canada C3 niqiliuqti, leg 14)

Niqiliagaksaq pingasuujuqtutnut nirijauniaqtut

Nirjutiqaqvingningaaqtut piruqtut – nirivittinnut

Nirjutiqaqvingningaaqtut piruqtut – nirivittinnut katingattiarumaniqmit inugiaktunut ikajuutiqaqmat nirijaksaqtaqaqluni nunagijatinningaaqtut saqiisimajut katiqsuqsimatillugit.  Niqitaaqvigijauvaktut niuvigaksaliangullutik aktuqtauniqpaangusimangmata avatigijanginni, – Nirjutiqaqvingningaaqtut piruqtut – nirivittinnut ikajuutiqaqmat nakingaaqmangaata, qanuingittiallutik ammalu piruisimattiaqllutik.  Niuviqpaklluni nunalittinningaaqtumik saqiisimajut katiqsuqsimatillugit tukiqattiaqpuq niqigijatit ungasiktumingaangittut, mikiqligiaqtitillunilu piruqpalliajualuit silagijatinnut uquusititinginniqsauliqluni.  Una tavva niqiliagaksaq niqiliurunnaqtait katiqsuqsimajut nunaligijaqningaaqtut nirjutiqaqvingningaaqsimajut nunami piruqtitausimajut niuviaksaqaqvigivaktanginnit qanigijaqnit!

Lentils

Niqiliagaksat katiqsuqsimajut

 • 1 ingusiq paniqtunik uujaujaq lentils
 • 2 nik qupivvigilugu iluittuq garlik, siqalittiaqlugulu
 • 1 naamaktumik anginilik onion, nakatiqlugu mikittunik
 • 1 carrot, amiijaqlugu ammalu nakatiqlugu mikittunik
 • 2 nik ilaksarijauvaktut uqaujaak, siqalisimajumillu qirniqtaq pepper ammalu tariuq

Qanuiliuriaqaqtatit.

 1. Taakua lentils, tamaqmik nakatiqsimajut piruqtiviniit, ilaksarijauvaktut uqaujaak ammalu tipittiaqalirutingit tariuq pepalu ukusialaaqmut.
 1. immiqlugu imaqmit tatalugit lentils ammalu piruqtuviniit
 2. Qalaariaqaqtuq ammalu aksururunniirtillugu qalaanga, matulugu ikarraup Napalluangani aqiglikpata lentils. Immilirungni imanga naamaksikpat ammalu immikannirunnaqtait. Unarunniirsiarilugit lentils qajungani, unaqtumiitariaqangittuq niglinaqtumillu kisiani naammaktumi.
Iqaup iluani igalugit Beets

Niqiliagaksat katiqsuqsimajut 

 • 2 naamaktumi anginilingmit aupaqtuq beets
 • 2 naamaktumi anginilingmit gulu taqsalik beets
 • 2 naamaktumi anginilingmit nungusagaujaq beets

Qanuiliuriaqaqtatit

 1. Salummaqsaqlugu ammalu imaqmuaqlugit beets niglinaqtumut ikaranik pingasunik
 2. Imaqmit amulugit puuqlugillu igajjutiginiaqtaqnut matuqattiaqtumit
 3. Igaup iluani uutillugit 325 sanginiqaqlugu ikarraluktaaq nappanganiglu uuttiaqpata beets angmagaqniliqlunilu
Mamarsautigijanga

Niqiliagaksat katiqsuqsimajut 

 • 1 manniiup puvaasanga
 • 2 aluutiqjuak paniqtuq mustard siqalisimajuq ilaqaqlugu 2 aluutiqjuak apple cider
 • 2 aluutiqjuak cider vinegar
 • ½ ingusiq sunflower uqsuksaq. Tariuliqlugulu

Qanuiliuriaqaqtatit

 1. manniup puvaasanga , cider paniqtuq mustard ingulaqsimajuq, cider vinegar ammalu
 • siiqnaqtisimajuq ingulautimuaqlugu
 1. ingulaqtillugulu sukkaittumit
 2. sukkaittukulungmit kuvilugu,ilavallialiqlugulu sunflower uqsuksanganik. Taimailingaalagli
Katiqsuinialiqputit piruqtuviniqnik

Niqiliagaksat katiqsuqsimajut  

 • Tamaqmittiaq Niqiliagaksat katiqsuqsimajut
 • 100 grams uqinginnilingmit siipiu immunganingaaqtuq feta
 • 6 aluutiqjuat aviktuqsimattiaqtut chives

Qanuiliuriaqaqtatit

6 nik avassilaanik piruqtiviniqmut ilijjiviksanik saqittilutit. Kuvvirilugulu siiqnaqtuq honey mustard mamaqsautiliarisimajumit qitianut tamaqmik avassilaanut. Nappaup nappangani ammalu nalimuugiiliqtigiarlugit ajjigiingittut beets taakununga lentils nut.  Siqalilugu feta nalimugiimit qaanganut.  Mamaqsitigialakanniqlugu avassilaat tamaqmik taakua qaanganuaqtiqlugit siqalisimajut chives.  Uqsuksaliqmilugu avassilaat tamaqmik piuniqpangujumik olive uqsunganik.

ASIKKANNINGINIK NANISILUTIT