Ukiuqtaqtuq uunaqsivallia-ninga sukkaliniqsaulluni uunaqsivallianiqarnmat asinginnit aviktuqsimanirijau-junit silarjuarnmi. Luuttaaq Brendan Kelly uqallausi qanuq tammana tukiqarn-mangaat ammalu pimmariu-ningita qaujisaqtiit, Nuna-qaqqaarsimajut ammalu makkuktuit tamatumunga asijjiqpallianiujumut avatigi-japtingni. Naalaqatauniarpusi uqallausiqarutiujumut uqaqa-tiqaqtimit ammalu SOI-kunni ilinniaraanigutiqaqsimajuq Julia Trombley.

Taanna uqallaqatiqaniujuq ilagijauvuq nutaangulluni ilinniaqtitsijjutiksaq taijaulluni Channel 49-mik, pilirianguli-runnaqtitausimajuq Americamiunut Kiggartuijimit Canadami.

Channel 49
Taanna uqallaqatiqarniujuq ilagijauvuq nutaangulluni ilinniaqtitsijjutiksaq taijaulluni Channel 49-mik.

Qujanarput ikajuqsisimang-mata Americamiunut Kiggartuijimit Canadami, Channel 49-kut tusaqsautti-junarsitittijunarningita sanavvingit sivuliqtigijauju-nik ammalu makkuktuit uqallau-siqaqtillugit Ukiuqtaqtuq pijjutigillugu, inuusilirinirnmi ammalu avatilirinirnmi pili-riaksakallaujunut ammalu piliriniqarviulirunnaqtunut, ammalu nutaatigut Canadami ammalu Americamiuni katuj-jillutik piliriniqalirnmata marruilingajutigut piliriqati-giingnirnik Ukiuqtaqtum.

Tammana makkuktunut ilin-niarutiqalirviujunnarnmat ammalu ilagijauqataulirviulu-ni pimmariutiullutik Ukiuq-taqtumik uqallausiqaqati-giingnirnut ammalu pilirini-qarviulirumajunut.

Piliriarijjutigijanga Brendan Kelly
Brendan Kelly piliriarillunigit ilinniarutiqaqsimavuq tariumi uumaniqaq-tuqutiujunik, piluaqtumik Ukiuqtaqtumi uumaniqaqtu-nik, ungataanut 40 ukiunut. Ilinniarutigisima-jangit sikunut pitjutiqarsutik turaangatillugit tariumi uumajunut ikajurniqaqsima-vut piliriqaqatiqallattarpang-nirnmigut Nunaqaqqaarsima-jut angunasuaqtinginnik, qau-jisaqtiuqatiminik, ilinniaqtu-nik, ammalu ilanginik tukisiat-siaqtuullutik Labrador retriever-ngullutik qimminik. Sivuliqtiuqattaqsimavuq Canadami ammlu silarjuali-maami piliriniujunut tukisiu-malirasuarniujunut ammalu piliriniqalirniujunut silaup asijjiqpallianinganut pitjuti-qaqtunik ilaqarsugu ilisaijim-mariunirnminik Alaska Fairbanks Silattuqsaqvingani ammalu Isumataujumut Ika-juqtigijaulluni Ukiuqtaqtumi Qaujisaijinut President Obama Allavvingata Qaujisai-jigit ammalu Sanarrutiliriv-vingani, Luuttaaq Kelly ilin-niaraanigutiqaqsimanirnmut ilitarijaujjutitaaqsimavuq California Santa Cruz Silattuq-saqvingani (B.A), Alaska Fairbanks Silattuqsaqvinganit (M.S.), ammalu Purdue Silat-tuqsaqvinganit (Ph.D.).
Piliriarijjutigijanga Julia Trombley
Julia Trombley ilinniaraanigu-tiqaqsimavuq uumajulirijiu-nirnmut ammalu inuusiliri-nirnmut turaangallutik isu-majjusilirinirnmut Guelph Silattuqsaqvinganit, taikani sitamagijanganik ilaakkuung-alluni piliriniqarnirnminut pijariiqsisimalilauqsuni turaangajunut qaujimaniri-jaujunik amiqqaqatigiikpang-ninginnut nunaqqatigiiktut, maligaliuqtiujut, ammalu qaujisaqtiujut isumagillugit asijjiqpallianingata Ukiuqtaq-tumi avatigijaujumi. Ilinnia-raanigutiqaqatausimavuq 2017-mi Ilinniaqtuit Sikumii-qatigiiktitauningita Ukiuqtaq-tumi Umiarjuakkut Qaujisa-riaqsimaninginnut ammalu ikajuqtiullattaarsimalluni makukutut ilagijauqataujunut 2019-mi Ukiuqtaqtumi Umiarjuakkut Qaujisariaqati-giingninginnut Qaujisainirnmi Ilinniarutiqaqpalliajiulluni pili-riarilauqtamini. Julia pilirini-qaqattaqsimavuq Ilinniaqtuit Sikumiiqatigiiktitauninginnut katimajaqtursimajunut ikajuqtiulluni Canadami Makkuktuit Saimmaqati-giingnilirinirnmut Katimavig-juarniqartillugit ammalu Ukiuqtaqtumi Sivuniksaliri-nirnmut 2050-mi Katimavig-juaqtillugit. Ajjigiinngiutunik piliriniqaqsimanirnmigut makkuktulirinirnmi ammalu avatilirinirnmi, Julia tuki-muaktigijausimagivuq makkuktunit aulataulluni ava-tilirinirnmut maligaqutiujunik isumaliurutiqaqtillugit ammalu sivuliqtigijausimallu-ni makkuktuit uqalimaariuq-satitauninginnut piliriamik Nunatsiavutmi.

ASIKKANNINGINIK NANISILUTIT