Ukiuqtaqtuq uunaqsivallia-ninga sukkaliniqsaulluni uunaqsivallianiqarnmat asinginnit aviktuqsimanirijau-junit silarjuarnmi. Luuttaaq Brendan Kelly uqallausi qanuq tammana tukiqarn-mangaat ammalu pimmariu-ningita qaujisaqtiit, Nuna-qaqqaarsimajut ammalu makkuktuit tamatumunga asijjiqpallianiujumut avatigi-japtingni. Naalaqatauniarpusi uqallausiqarutiujumut uqaqa-tiqaqtimit ammalu SOI-kunni ilinniaraanigutiqaqsimajuq Julia Trombley.

Taanna uqallaqatiqaniujuq ilagijauvuq nutaangulluni ilinniaqtitsijjutiksaq taijaulluni Channel 49-mik, pilirianguli-runnaqtitausimajuq Americamiunut Kiggartuijimit Canadami.

Channel 49
Taanna uqallaqatiqarniujuq ilagijauvuq nutaangulluni ilinniaqtitsijjutiksaq taijaulluni Channel 49-mik.

Qujanarput ikajuqsisimang-mata Americamiunut Kiggartuijimit Canadami, Channel 49-kut tusaqsautti-junarsitittijunarningita sanavvingit sivuliqtigijauju-nik ammalu makkuktuit uqallau-siqaqtillugit Ukiuqtaqtuq pijjutigillugu, inuusilirinirnmi ammalu avatilirinirnmi pili-riaksakallaujunut ammalu piliriniqarviulirunnaqtunut, ammalu nutaatigut Canadami ammalu Americamiuni katuj-jillutik piliriniqalirnmata marruilingajutigut piliriqati-giingnirnik Ukiuqtaqtum.

Tammana makkuktunut ilin-niarutiqalirviujunnarnmat ammalu ilagijauqataulirviulu-ni pimmariutiullutik Ukiuq-taqtumik uqallausiqaqati-giingnirnut ammalu pilirini-qarviulirumajunut.

Piliriarijjutigijanga Brendan Kelly
Brendan Kelly piliriarillunigit ilinniarutiqaqsimavuq tariumi uumaniqaq-tuqutiujunik, piluaqtumik Ukiuqtaqtumi uumaniqaqtu-nik, ungataanut 40 ukiunut. Ilinniarutigisima-jangit sikunut pitjutiqarsutik turaangatillugit tariumi uumajunut ikajurniqaqsima-vut piliriqaqatiqallattarpang-nirnmigut Nunaqaqqaarsima-jut angunasuaqtinginnik, qau-jisaqtiuqatiminik, ilinniaqtu-nik, ammalu ilanginik tukisiat-siaqtuullutik Labrador retriever-ngullutik qimminik. Sivuliqtiuqattaqsimavuq Canadami ammlu silarjuali-maami piliriniujunut tukisiu-malirasuarniujunut ammalu piliriniqalirniujunut silaup asijjiqpallianinganut pitjuti-qaqtunik ilaqarsugu ilisaijim-mariunirnminik Alaska Fairbanks Silattuqsaqvingani ammalu Isumataujumut Ika-juqtigijaulluni Ukiuqtaqtumi Qaujisaijinut President Obama Allavvingata Qaujisai-jigit ammalu Sanarrutiliriv-vingani, Luuttaaq Kelly ilin-niaraanigutiqaqsimanirnmut ilitarijaujjutitaaqsimavuq California Santa Cruz Silattuq-saqvingani (B.A), Alaska Fairbanks Silattuqsaqvinganit (M.S.), ammalu Purdue Silat-tuqsaqvinganit (Ph.D.).
Piliriarijjutigijanga Julia Trombley
Julia Trombley ilinniaraanigu-tiqaqsimavuq uumajulirijiu-nirnmut ammalu inuusiliri-nirnmut turaangallutik isu-majjusilirinirnmut Guelph Silattuqsaqvinganit, taikani sitamagijanganik ilaakkuung-alluni piliriniqarnirnminut pijariiqsisimalilauqsuni turaangajunut qaujimaniri-jaujunik amiqqaqatigiikpang-ninginnut nunaqqatigiiktut, maligaliuqtiujut, ammalu qaujisaqtiujut isumagillugit asijjiqpallianingata Ukiuqtaq-tumi avatigijaujumi. Ilinnia-raanigutiqaqatausimavuq 2017-mi Ilinniaqtuit Sikumii-qatigiiktitauningita Ukiuqtaq-tumi Umiarjuakkut Qaujisa-riaqsimaninginnut ammalu ikajuqtiullattaarsimalluni makukutut ilagijauqataujunut 2019-mi Ukiuqtaqtumi Umiarjuakkut Qaujisariaqati-giingninginnut Qaujisainirnmi Ilinniarutiqaqpalliajiulluni pili-riarilauqtamini. Julia pilirini-qaqattaqsimavuq Ilinniaqtuit Sikumiiqatigiiktitauninginnut katimajaqtursimajunut ikajuqtiulluni Canadami Makkuktuit Saimmaqati-giingnilirinirnmut Katimavig-juarniqartillugit ammalu Ukiuqtaqtumi Sivuniksaliri-nirnmut 2050-mi Katimavig-juaqtillugit. Ajjigiinngiutunik piliriniqaqsimanirnmigut makkuktulirinirnmi ammalu avatilirinirnmi, Julia tuki-muaktigijausimagivuq makkuktunit aulataulluni ava-tilirinirnmut maligaqutiujunik isumaliurutiqaqtillugit ammalu sivuliqtigijausimallu-ni makkuktuit uqalimaariuq-satitauninginnut piliriamik Nunatsiavutmi.

ASIKKANNINGINIK NANISILUTIT

Inuit Paqijingit

Inuit Paqijingit

Taana Kiviniku HMS Erebus ammalu HMS Kappianaqtukuulauqnirijangat Kanatalimaamit Qanuilauqnivinirijangata Inigijanga ungasingniqpaanguqataujuq...

Katajjaqniq Nelson Tagoona

Katajjaqniq Nelson Tagoona

Ilauqatauvvigitigut qaujiniaravit katajjaqniqmit una amisunik-ajunginniqattiaqtuq piliriarijunnaqtanginnik (ammalu SOI aniguisimajuq) Nelson...