Ilittiniaravit E2C piliriqatigiiktunik Inuit Nunangannitngaaqtunik!  Ilaujuqaqmat pingasuujunik pijumaniqattiaqtunik ammalu ajjigijaungillutik nunalingningaaqtut ilauqattaqsimajunik quajisaqniq umiaqjuakkut 2 nunalingnit piliriangujuq.  Qaujigiarit kisulirilauqmangaata, ammalu tusaumagianiaqputit ukiaksaaq ammalu ukiuq ilittiniaravit qanuq piliriavininginnik piliriqataujunnaravit pikkunaqtunik piliriarilauqtanginnik nunaligijanginnit.

Tony Devlin Inuvikmit

Tony sivuliuqtigijauliqmat E2C pilirijaksanik Inuuvikmit arraagulimaaq.  Atuqsimanirijani pilirijiulluni Quttingniqpaanit Tukimuaktigijaulluni Makkuktukuvikmit Inuuvikmit, ammalu nangminiqaqtuq Black Fly Studios.  Tony tigumiattiaqmagu qanuippalliangmangaata Inuvikmit.  Marchngulauqtumit Tony ikajulauqmat makkuktunik taikani Beaufort Deltamit tusaqtitijaqtutuinnangilluni katimajunit – “Nunaqjuavut  Ukiuqtaqtuqput” March 2020mit pijjutigillugu piruqpalliatittiniqmik ajurunniiqullugit Climate Declaration Nunaqjuaq Asijjiqpaliajuq Saqitauvuq uqalimaaqtaullunilu taikani NWT maligaliuqvinganit Assembly Meeting katimatillugit March 12ngutillugu 2020.

Tusaanasungniaqputit inugiaktut tusarutingitigut qarisaujakkut kijjallugangagut uqausiqaqtilluta quvianaqtunik Inuvik miksaanut, ammalu E2C piliriarijanginnik taikani Septemberlimaamit!

Inuvikmit Suliningit

Una ‘shack’ Jim Koe Minnguiqsivik umatigijangat Inuvikmit amiaqtaujuviniq surusinut Inuvikmit Makkuktut Pilirivinganit June 2019mit.  Sanasimanirijanga saqittisimangmat niqjutinik ammalu qanuiliugaksanik taikani Beaufort Deltamit ammalu saqitausimajut tuktuit, tugaaliit, akllait, qilaujjaqtullu ammalu suuqaimma aqsaqniit.

Miranda Atatahak Kugluktukmit

Miranda nutaanguqataujuq E2Ckunnit tukimuaktigijaulluni, ilagijaulilauqmat piliriqatigiiktunik araagugisaaqtattinnit.  Aqnaq aallaungimmat iqanaijaqatigillunigit Ilinniaqtiit Sikumit.  Aqnaq piliriqataulauqtuq taikani Turtle Concepts aaqiiqatigiigasuaqtut katimaniq saqititausimalauqtuq 2019mit E2Ckutigut piliriangujuq Inuvikmit, ammalu pilirisikautigilauqtuq pigiaqtitilluni Sigjamit Salumaqsailiqllutiglu, aujaq Kugluktukmit.  Tusarasungniarivusi taqiriniaqtattinnit October tukisikanniqniaravit qanuq paqnailauqmangaat salummaqsaijumaniqmit, kisutaqagajulauqmangaat piliriqatigiiktut naniqattalauqtanginnik, ammalu qanuq ajuqnangitigijunnaqmangaat paqnaijunnaqniqnit salummaqsaijariaksaq sigjanik uvaluunniit nunalingnit salummaqsainiq nunaligijaqnit.

April Rideout Makkovikmit

April sivuliuqmat sigjanik nunalinganit Makkovik E2Ckut piniaqnirisimajanginnik arraagugijattinnik.  Piliriqattaqsimagami makkutunik sivuliuqtigijaulluni nanuligijanganit arnaq tungaviqattiaqtuq pijumaniqalirunnaqniaqmata makkukutut Makovikmit.  Pigiaqtitilaurami amiaqniq pilirijaksaq pigiaqtilauqtilluniuk 2019mit, April pigiaqpallaliqtuq Nunaligijangannit Pilirijuminaqtunik qattakululiit tungasuktittijuq nunaligijanganit Makkovik tautunguaqtanginnik sivuniksamut ungasigiigiaqaqllutik ukiaksaaq pilirijaksanik.  Tusarasungniaqputit taqiulaaqtumit November qanuiliqmangaatali Nunalingnit Pilirijuminaqtunik Qattakuluit, ammalu ilittijunaqtutit qanuq saqitiqataujunnaqmangaaqpit ajjigipaluktanganik piliriaksaujunnaqtunik nunaligijaqnit.

        ASIKKANNINGINIK NANISILUTIT