Qimirrugit una aqusaaqninga naukkuuqnirijangat nunaqaqaaqsimajut qaujimajatuqangit ammalu suruittailimaniq uvuuna qingutiagut Victoria Buschman, Inupiaq Inuit uumajuliriji ammalu suruittailimaniq piruqpalliajulimaanik Utqiaġvik, Alaska-mit ammalu Martina Fjällberg, tuktugijanginnik nirjutiqaqtiujuq samj ikani Niaarke nirjutilirijiit titiraqvinganit taikani ukiuqtaqtunganit Jamtland-mit, Sweden.  Piliriqatigiingniaqtut uqausiqaqlutiglu qanuq piusingit ammalu pisimajauttiaqlutik nunaqaqaaqsimajut qaujimajatuqangit ammalu qaujimaniq iluittuujutigingmagu suruittailimaniqmut.

Taanna uqallaqatiqaniujuq ilagijauvuq nutaangulluni ilinniaqtitsijjutiksaq taijaulluni Channel 49-mik, pilirianguli-runnaqtitausimajuq Americamiunut Kiggartuijimit Canadami.

Channel 49

Taanna uqallaqatiqarniujuq ilagijauvuq nutaangulluni ilinniaqtitsijjutiksaq taijaulluni Channel 49-mik.

Qujanarput ikajuqsisimang-mata Americamiunut Kiggartuijimit Canadami, Channel 49-kut tusaqsautti-junarsitittijunarningita sanavvingit sivuliqtigijauju-nik ammalu makkuktuit uqallau-siqaqtillugit Ukiuqtaqtuq pijjutigillugu, inuusilirinirnmi ammalu avatilirinirnmi pili-riaksakallaujunut ammalu piliriniqarviulirunnaqtunut, ammalu nutaatigut Canadami ammalu Americamiuni katuj-jillutik piliriniqalirnmata marruilingajutigut piliriqati-giingnirnik Ukiuqtaqtum.

Tammana makkuktunut ilin-niarutiqalirviujunnarnmat ammalu ilagijauqataulirviulu-ni pimmariutiullutik Ukiuq-taqtumik uqallausiqaqati-giingnirnut ammalu pilirini-qarviulirumajunut.

Victoria Qutuuq Buschman
Victoria Inupiaq-miutaq Inuit Umajulirijikunginnit ammalu suruittailimaniqmut umajulimaanit pirulauqtuq akunninganit nunainnaqmit nunanganit Utqiagvik, Alaska ammalu puqtujualungnit aupaqtut-qijut nunanganit aguani California.  Arnaq maana pianikpalliajuq arnaup PhD quttingniqpaangujunit ilinniarutit taikani ilinniaqvigjuamit Washington, ikivaanginnaqtuq qautamaat Akukittut Qaujisaqvinganit Greenland Institute igluqjuaq Natural Resources Nuuk Akukittumit.  Arnaq nunaqaqattaqsimajuq ammalu iqanaijaqpaklluni nanituinnaq Ukiuqtaqtumit pinajugutigilluniuk saqijaaqtinnasuaqllugu qanuq nunaqaqaaqsimajut inungit sulinirijanginnik aqiksimanirijanga Ukiuqtaqtuup umajuqarunnaqninganit suruittailimanikkut, tukisinaqsitittiaqlugu, aulattinikkutlu, saqijaattialirunnaqninganit tautunguaqtaujuq nutaanguluni suruittailimaniqmut iniliuqtausimajunit.  Arnaup piliriarijanga qaujisaqnikkut aksururutigingmagu ukununga qallunaat iliqusirijangit suruittailimaniqmut ammalu saqijaaqtittijuq ilauqatauqullugit nunaqaqaaqsimajut ukpirijangitigut, qaujimajatuqangitigut, ammalu katujjiqatigiingnikut saqitipallialugu sulijukkut-qaujimanikkut, ammalu iluittumit qaujimanirijaujutigut-tungavinga suruittailimaniq aksururutaujuq Ukiuqtaqtumit.
Martina Fjällberg
Buaregh! Martina Fjällberg arraagulik 21.  Arnaq tuktugijanginnik niqjutiqaqtiujuq sami taikani Njaarke niqjutilirivinganit titiraqvigijaujumit ukiuqtaqtunganit Jämtland, Sweden.  Arnaq maana nunaqaqtuq Umeå, Sweden ilinniariaqsimajuq angigligiaqsimakanniqtut piliriaksanik Umajulimaattianik ammalu Nunangualiriniq taikani Umeå Ilinniavigjuaq.  Arnaq ilagijauqataujuq katimajiuqataulluni Sami makkuktunit katujjiqatigiinginnit Sáminuorra piliriqattaqtut apiqutuijunik ammalu pijjutigillugit Sami makkuktungit, piliriqatigiikpangmijut quviasuqatigiikllutik qanuiliuqniaqtanginnik paqnaksivallialutik ilagijaujunut.  Qujannamiik arnaq kinauniqminik arnaq piugittiaqmagu apiqsuqtaujaraangami Sami iliqusituqanginnik ammalu piluaqtumit tuktugijanginnik niqjutiqaqniqmit.  Arraagut marruk aniguqsimaliqtut apirijauqattarami ilagijauqatauliqllunilu apiqutiuluaqpaktunik pijjutigillugu nunaqjuaq asijjiqpallianinganit aktuiniqaqtillugu iliqusirijanginnik.  Tamakkuangugaluaqtillugit arnaq quviagijanga silamiiqattaqlluni ammalu akariniqpaarivaktanga nunamiilluni ammalu quviagilaarijanga utiqsimaliraangami angiraminut qaqqarijanginnit tuktuqaqvigivaktangat aujakkut.

ASIKKANNINGINIK NANISILUTIT

Katajjaqniq Nelson Tagoona

Katajjaqniq Nelson Tagoona

Ilauqatauvvigitigut qaujiniaravit katajjaqniqmit una amisunik-ajunginniqattiaqtuq piliriarijunnaqtanginnik (ammalu SOI aniguisimajuq) Nelson...