Ilauquvattigit naalaglugu Michael (Arvaaluk) Kusugak, ilisarijausimajuq-salaksaqsimajuq titiraqti ajjigiingittunik surusiit qimiruaganginnik ilaqaqllugu titiraqatausimajuq-titiraqtiujumut uuminga Promise is a Promise.  SOI makkuktuq aniguisimajuq ammalu titiratiuqsaqpalliajuq titiraqtiuniqmut Sophie Weider uqallaqatiqaqniaqtuq Arvaaluk takuksaujukkut piusirijanganit unikkaaliuqniqmit ammalu kisut pimmariuninginnit Inuit Iliqusirijanginnit.  

Thank you everyone for your interest in this live event. Unfortunately we will have to postpone to a later date. Stay tuned for a new date and more events coming up!

Michael (Arvaarluk) Kusugak
Arvaarluk, aka Michael Kusugak, inulauqtuq akinnanganit imangata ikpiaqjunganit Hudson Bay 1948-mit.  Anguti ammalu qatangutigiit nuktilauqtut Naujaat-nut, tauvunga uangnanganut isuanut Hudson Bay, taikaniilauqtuq nunagilluniuk iliqusituqangitigut atuaqllugit Inuktitut, aullaaqpaklluni qimuksikkut qiniqllunigit kisutuinnattianik uumajunik qatangutiminut ammalu qimmirijanginnut niqigijauniaqtunik, uunaqtuliurutiksamut ammalu annuraaksanut.  Anguti tusariulilauqtuq unikkaanik inuqtigijaujuviniqnik, inillaksaqpallialuni igluvigarijaujumit ikummaksimatillugu qulliq, ukkusiksaliuluni nattiup uqsunganut, taana ataatattiangata atuqpaktavininga niqiliuliraangat ammalu uqurijaulluni igloovigaqmit.  Ullumi, unikkaaqattaliqtangit ammalu titirapaklluni inuit miksaanut.

Arvaarluk ilisarijaunikkut-saalaksaqsimajuq titiraqtiuniqmut taakununga 13 surusinut qimiruaganik ilaqaqllugu angutiup sivulliqpaattiarilauqtanga, A Promise is a Promise,  ilaqaqlluni-titiraqtiujumik Robert Munsch ammalu titiraujaqtimit Vladyana Krykorka, qaujimajauliqtuq Kanatamiunut piuniqpaanguqataujunik ungataanut 30 arraaguuliqtut.  Arvaaluk asingit qimiruagaliaviningit ukua The Littlest Sled DogThe Curse of the ShamanT is for TerritoriesBaseball Bats for Christmas, taana Ruth Schwartz salaksaqsimalluni Northern Lights: The Soccer Trails ammalu, saqitausaalinialiqtuq, titiraujaqti una Andrew Qappik.

Asikkanninginik nanisilutit: www.michaelkusugak.com

Sophie Weider
Sophie Weider aniguiqatausimajuq 2019-mit Ilinniaqtut Sikumit Ukiuqtaqtumit Umiaqjuakkut Qaujisaqtuliriniq.  Ukpirusukniqattiaqtuq sanginiqaqninganit takuksaujukkut saqijaaqtittiniqmit isumagijaqalilauqtuq qaujimajauttiaqluni asijjiivallianiqmit.  Utiqsimaliqtillugu angiraminut umiaqjuakkut qaujisaqataulauqlluni, Sophie isumagijaqalilauqtuq piliriariluniuk takuksaujukkut saqijaaqtittiniqmit inugiaktunut, tainiqaqtillugu “Endangered”,  (“Pitaqarunniirunnaqninginnit”)  saqiititililauqtuq piunginnirijanganit aktuininganut nunaqjuaq asijjiqpallianinganit Ukiuqtaqtumit.  2018-ngutillugu Sophie titiralauqtuq ammalu titiraujaqlluni sivulliqpaattiaq-rilluniuk surusinut qimirruagaq,  “The Girl Who Saved a Tree”   (“Una Niviaqsaaq Kina Qanuittunniirtilauqtanga Napaaqtuq”)  , Ujjirusuliqtittiaqujilluni asiujivallianinginnit Uquujuqmiut nunanganit Amazon-mit maqukauniqpaangujunit nanituinnattiaq.  Ikajuqtaulluni SOI kinaujaliunginniqpaanut, arnaq maana sanaliqtuq saqitautinnialiqtanga arnaup tugliriliqtanga qimirruagaliarijanga, “Who?” , “Kina?”  ,  Maliktillugu ingiravalliatillugulu Ukpigjuaqmit qinirasuaqtillugu angirarijunnaqtaminit,  angirarilauqtaraluanga angirarijaksaujunniilauqninganut nunaqjuaq asijjiqpallianinganut.  Titiraujaqtamigut  surusinut qimiruagatigut, Sophie niriuktuq isumagijaqalirunnaqullunigit surusiit  pilirijunnaqniqaqullunigillu avatiliriniqmit pilirijunnattiaqullunigit nunaligijanginnit.  Sophie maana nunaqaqtuq Montral-mit, Quebec, ilinniaqpallialuni Avatiliriniqmit McGill University-mit.

ASIKKANNINGINIK NANISILUTIT

Kina?  Taasumangat Sophie Weider

Kina? Taasumangat Sophie Weider

Upigittiaqmagu taasuma 2019 Sikumit Ilinniaqataulauqtuq Umiaqjuakut Qaujisaqtuliriniq, Kina? malingmat ingiravalliatillugu Ukpijuaq, Ukpik,...

Kina?  Taasumangat Sophie Weider

Kina? Taasumangat Sophie Weider

Upigittiaqmagu taasuma 2019 Sikumit Ilinniaqataulauqtuq Umiaqjuakut Qaujisaqtuliriniq, Kina? malingmat ingiravalliatillugu Ukpijuaq, Ukpik,...