Ilinniaqataugit Inuit miqsurusinginnik qanuiliuqpangmangaata piqatigillugu inutuqaq ilisaiji, SOI-kunnit aniguiqatausimajuq ammalu ajungittiaqtuq miqsugaqnik Annie Petaulassie.  Piliriarijunnattiaqmagit miqsuqniq, sungaujanik ammalu sanaqattaqtuq agamu-sanauganik, Annie pilirijunnaqsilauqmat ajunginnirijaminik, ammalu uqausiqaqlluni makuninga piluaqtumik qaujimatitijariaqaqniqmit nunaqaqqaaqsimajut qaujimajatuqanginnik.

Annie Petaulassie
Annie Petaulassie ajungittiaqmat miqsuganik Iqalungmiutaulluni, Nunavut.  Aqnaq pijunnaqniqattiaqtuq ilisaijiuniqmut taakunani Bachelor of Education ammalu 33 arraagunik ilisaijiuqattaqsimaliqtuq.  Annie ilisaiqattaqsimajuq kisutuinnanik makuninga Inuktitut ammalu Inuktitut kingulliutillugu uqausiqtarillugu pigialauqsimatillugu Mikilaanit taikunga quttingnilikmut 5.  2008-09-mit, aqnaq arraagumit atausiqmit iqanaijangikkainnaqlluni ilisaijaqtuqsimalauqtuq taikani Nunavut Sivuniksavut Ottawa-mit.  Aqnaq ilisaisimajuq makkuktunik nanituinnattiaq Kanata-mit ilinniaqtillunigit qisingnik kamillaarutinik ammalu pualunik.

 

Annie kisuliringiliraigami miqsusuuq, sungaujalirisuuq ammalu sanavaktuq aggaminut sunatuinnanik suuqlu qallunaqtanik-miqsuganik, niksiktaqlluni nasanik, qisingnik nivingatanik, nujaqsiutinik, pualunik, kammillaarutinik, nirumiaganik, akinnamit nivingajuksanik, japanik, sungaujalingnillu kamillaarutinik, ammalu qalipaanik uvaluuniit jappaup qalipaanginnik imaittuqaqllugu taqsiqsuqsimajunik sanaulalingnik.  Aqnaq saalaksaqsimajuq Nunavut-limaamit sanauganik salaqarasuaqtillugit ilangannik aqnaup akinnamit nivingajuksamit, taimalli saqijaaliqtuq qagijanganik Northwestel uqaalautisiutinginnik.

 

Annie pirusalauqtuq nunaliralaanit, taimali aqnaq ilittisimajuq iliqusituqanginnik Inuit-lu inuusirijanginnik, taimali aqnaq ilinniariariaqalilauqtuq.  Aqnaq quviagijanga ilisainiq Inuktitut uqausinik, ingiusituqarijaujuniglu ammalu Inuit nakingaaqninginnik makkungniqsaujunut.

 

ASIKKANNINGINIK NANISILUTIT