Asuilaak qiniqniruvit asijjiiqataujumalutit nunaligijaqnit, qaujimangillutillu qanuiliuriaqaqmangaaqpit, taana tavva ilingnut aturunnaqtait!  Alianaigusuttiaqtugut saqitittijunnaratta taana #infiltrationManual, tukimuagutingit aaqitaulauqtuq ukunangat @youthclimatelab (makkuktutsilamitqaujisaqvinganit) &@ClimateLC ikajuutiksangit makkuktunut silaliriniq asuilaak tavva nunalingniiliqtuq.

Taana Tukisinaqsitiakanniqsimaniaqmata Qanuiliurutaujunnaqtut saqililauqtuq tusaqvigillutigut tamaqmik nunalingnit katimajiujunik ammalu makkuktunik silaliriniqmit uqaqtiujunik.  Turaagarutigisimangmagit tukisiumanaqsisimattiaqlluni nunaliit gavamalirininginnut aaqiksimanirijanginnut ammalu pitaqaqmat makkuktunut imaittunik ajuqnangittunik qaujimajaujunik ammalu pilirijjutinik ajauqtuijunnaqniqmut pijuminaqattiaqtunut silaliriniqmit atuqtaujunnaqtunik.

ASIKKANNINGINIK NANISILUTIT

Kina?  Taasumangat Sophie Weider

Kina? Taasumangat Sophie Weider

Upigittiaqmagu taasuma 2019 Sikumit Ilinniaqataulauqtuq Umiaqjuakut Qaujisaqtuliriniq, Kina? malingmat ingiravalliatillugu Ukpijuaq, Ukpik,...