“Una nunamingaaqsimajut agutiuqatiminuusuunguvat?  Taimaangungittuq-marruilingajuq bat-nit tukisinasuttiaqti Estravan (taikkua/ukua) qimirujiujuq nunamingaaqsimajunit, uumajuniliriji, ammalu aipaqaqattaqniq maannaujuq nunaqjuarijattinnit ilinniarutigilluniuk angutiuqatiminiiqattaqniq uumaqatigiigunaqnirijangit.  Aksuruqnaqtunik isumaksaqsiuqujaunittinnut angutiuqatimigiiqattaqniq/angutiulluni naamaksititaunasungnirijanga, suuqlu anguti aqnaq maruilisimaninganit ammalu qanuingittuq ammalu qanuittuq iliqusirijaujut, ilisaqnaqsisimaninginnik tautuliqsimanirijattinnit nunamingaaqsimajunit”

ASIKKANNINGINIK NANISILUTIT