Aujarijait imaittuuvangmingmat aullaaqsimalluni anikatainnaujaqnaqmat, atuliqllugulu siqiniqmut uujjaikuti ammalu ingigajuktattinnit 10-ngujut silami ikualaaqtittilluta ingiutigivakktattinnit.  Rodala Aranya isumalauqmat imailingajumit aujakkut aullaaqatiqaqluni ammalu imailiuqlutik silaup asijjiqpallianinganut pilirivallialutik.  Surusit4SilaupAsijjiqpallianinganut (K4C) apiqutiqaqtumit surusinut “tautunguarasukkungni sivuniksaq” ammalu qimirulugu qanuq nipinginnit atuqlutik ajjigijaujunnaqtumit, suruqtailimaniqlu ammalu silavut-asijjiqtailimalugu sivunittinnut.

Iksivaaqatigilaurattigut Rodala pingasuujuqtuqataulluni aqnait ilagiit-katujjiqatigiiliqtut taasuminga Surusit4SilaupAsijjiqpallianinganut apirijunnaqsilaurattigut aujaq pilirijaksaqaluarunniiqtillugit.  Piliriqatigiigunnattiaqtut Rodala iqanaijaqatiqalauqmat piliriqatigiiktunit aqnainnaullutiglu taasuminga pilirijaksamit aqnaq tunijauluarilluni taikangat Leacross ilinniarutiginiaqtaminut qaujisaqpallianialiqtaminit.  Taanna Leacross Tungavinga turaagaqaqmat ilinniaqpalliajunit aqnanit niviaqsaanillu tavvani STEM inigijanganit aniguijunnaqsiniqmit sulijunik ammalu aniguittiarunnaqullugit pinasuaqtanginnit.  Tukisinakautigijuq Rodala ijjuaqtaujunnaqtuq aniguittiaqniqmut!

Rodala, qujannamiik uqaqatigijunnarattigut! Sivulliqmit, qanuippali aujarijait?

Pijaksaqainnattiaqtugut qanuiliugaksaqainnaqllutalu! Aujaqattiarasuinnaqtunga ammalu qanuiliugaksaqainnaqnaqlluni.  Piliriariniqpaarijavut iqanaijaqatigillutigut Surusit4SilaupAsijjiqpallianinganut, ammalu taimailingagatta, ujjiqsuttiarasuinnaqtunga silamiikatainnaqllunga ammalu silattiavauqattaqmat.  Qarasaujakkut katimakatainnaqtugut, piruksiakkalu kamagittiarasuinnaqllugit, ammalu isumaksaqsiuqattaqlluta qanuiliugaksattinnit aullaaqsimavigijattinnit!  Aniguqmata pinasuarusiik marruuk aullaaqsimavigijattinnit, qanuiliuqnirilauqtavut tavva aujarijattinnit!

Piruqpalliajuviniuvit aujakkut aullaaqattaqllutit?  Kisu pijjutigillugu ivvit ammalu ilagiit-katujjiqatigiiliqtut pijumaniqalauqmata nangminiqaqlusi?

Piruqpallialiqtillunga, aujakkut aullaalauqsimangittunga, atausiaqlungaluunniit! Aullaaqattalaurumali, ammalu pijjutigiquuqtara taimailingajumit aaqiksijariaqalauqtunga.  Uvagut “nakingaaqmangaaq” unikkaat isumagilauqmijavut ammalu tissinaqlluni kingunivut takkullugu.  Iqaumajunga angiraqsimaliqllunga ukiukkut nuqangalaukaktillunga Tauvigjuangutillugu ammalu tukisililauqtunga ilagijakka anilauqsimangittut angiraqsimainnaujaqtualuit.  Ilauqataungitillugit katiqatiqarunnangillutiglu surusiuqatigijaqmingnit ammalu uqalluriksaqatiqarunnangillutik pijjutigillugu nunaqjuamit aktuqtautilluta nuvangnaqjuamit ammalu qanuilinganiaraluaqmangaaqmingnit aujakkut ajjigijjaarunniqmagut.  Kingumut isumagillugu surusiunirilauqtara aujakkut, iqaumajunga quvianaqpalauqtut piliriarijavut ammalu kikkutuinnait takujunnalauqtakka.  Ilakulukka taimaiqujaraluakkattauq.

Isumaksasiurama qarasaujaqaqlunga aullaarunnaqtunga isumagilisungarakku! Kisianillu pitaqangittuqaqlluni isumagilaluaqllugu – kisuqarajaqmallu aullaaqsimalluni?  Isumaksaqsiukannirama quviagijannit pitaqaqtuq, ammalu akuniungittuq tukisillunga qarasaujaqaqllunga aujaqaqrunnaqtunga silaup asijjiqpallianinganut aullaaqtuta tukisinaqsiquujilluni!  Isumaksaqsiuqpallianginnarama, tukisillunga surusiit pitaqangititaugajungmata uqaqatigijauvangillutiglu silaup asijjiqpallianinganut-uqaqatigiikkaangatta pijjutigillutigut makkuktut, arraaguqagajukllutiglu 18-30 arraaguqaqtunit.  Maanauliqtuq asuilaak, surusiit silaup asijjiqpallianinganut-aksuruqnatukkuuliqmata.  Qanuiqujingittiaqtut suruiqujingittiaqtut avatittinnit ammalu qanuiliurutiksaqagajungillutiglu pilirijjutigijunnaqtanginnit ammalu aturunnaqtanginnit saqitiqataujjutigijunnaqtanginnit nunalinganit.  Asuilaak, uqaalaliqtunga, ammalu tautuqatautilluta-qarasaujakkut tallimaujugut piqannariingulluta (Gemma, Amaya, Havailah, Laura ammalu Aishani) qaujimakautigillungalu tukisiumaqatigittiaqtakka – asuilaak tukisiumaqatigittialauqtakka!  Marruuk pinasuarusiik aniguqtut, katimanirilauqtavut, ammalu taimali pigialilauqtugut!

Ilaulilauravit uvattinnit Ukiuqtaqtumit 2018 umiaqjuakkut qaujisaqniujut.  Qanuqli umiaqjuakkut qaujisaqniujut atulauqtait ammalu SOI-kunnit qanuilingaliqpa ammalu ikajuqtautianginnaqpit?

Taanna Ukiuqtaqtumit 2018 umiaqjuakkut qaujisaqniujut aktuiniqaqtuq uvannut qanutuinnattiaq, ammalu ikpigiinaliqtara maanamut tikillugu.  Aksururutigiquuqtara umiaqjuakkut qaujisaqniulauqtuq iqaumanaqtuq ammalu ilaannikkut suuqlu sinnaktuumanatuinnaqquujijuq!  Taikkua upaqattalauqtakka, taikkualu kikkutuinnait takuqattalauqtakka ammalu ilitijjutigilauqtakka iqaumainnaujaliqtakka ullumimut.  Atulauqtavut umiaqjuakkut qaujisaqniulauqtuq sulittiaqllunga takulauqtara takuttiaqllugu sivuniksavut Nunaqjuattinnit ammalu taakkua kikkutuinnait ammalu niqjutiit uumavvigingmajjuk, ammalu qaujilauqtunga inuusiriliqtannit piliriarijumaliqllugut saqittilunga atuqtaujunnaqtunit nunamut, kikkutuinnaillu ammalu niqjutit sivulliujariaqaqmata ammalu atuutiqattiamaringmat.

Taimaulauqtillugu, SOI-kut ikajuqtuinginnaqmata ammalu pitaqaqtitiinnaqllutik atuqniaqtannit amisuniglu ikajuutiksanit.  Taana tusaumaqattautijjutigijara pisimallirakku pijuminaqsittiaqllunilu qautamaattiaq.  SOI-kut tunisilauqmata K4C-kunnut sivulliqpaattiarijattinnit mikittuugaluamit kiinaujaqaqtitaulluta, ammalu pijuminaqsittialauqtuq uvannut saqittikannirumallunga ikajuutiksanit aturunnaqtattinnit.  Qujalittiaqtunga taakuninga ikajuqtuimmaringmata nunalingnit ammalu SOI-kut.

Ilittijungali iqanaijaqtara nuqqaqtijjaangimmaanga nanisiniaqtunga angirarijunnaqtannit nunaqjuamit, kisaini piliriqataulungattauq kisiani saqitiqataulunga pitaqangittuqaqpat saqitlugu ilaungititaujunut.

Atulaurangni SOI-kutigut aullaaqnirilauqtait atulaurangni kiinaujaqaqtitaullutit taakunangat Leacross Tungavingannit turaagaqaqllutiglu ikujurumaniqmut innarulisaaqtunit arnanit STEM-kutigut.  Asuilaak Leacross pijumiliqtilauqpaatit qanutuinnaq?

Taakuangulaungippata Leacross Tungavingat, aturajalaungittiaqtara SOI 2018 Ukiuqtaqtumit Umiaqjuakkut Qaujisaqniq.  Katikatalauqtakka taikkua asingit Leacross niviaqsaat, ammalu takulilaurivunga qarasaujatigut piliriqatigiingujunit taakunangat Leacross Aniguisimajunit ilisaqsititauttialauqtunga aqnait pilirijunnattiaqninginnit ukpirijaujunnaqninginnut ammalu ikajuqtuqtautiaqninginnut.  Ilauqataummaringittungaugaluaq taakununga STEM-kunnut, iqanaijaarijara ilaliutisimangmat, ammalu takulauqtunga pitaqangittuqtaqaqmat aqnait ilaugaluaqtillugit STEM-kunnit, piluaqtumit taakunani BIPOC aqnanit.  Pimmariuttiamariktuq pitaqariaqaqninganit initaqariaqaqtuq ammalu pilirijunnariaqaqtut piliriqatigiinut kiggaqtuqtaungiluaqtunut.  Ilittijungali iqanaijaqtara nuqqaqtijjaangimmaanga nanisiniaqtunga angirarijunnaqtannit nunaqjuamit, kisaini piliriqataulungattauq kisiani saqitiqataulunga pitaqangittuqaqpat saqitlugu ilaungititaujunut.

Qanuq pimmariutigiva takulluni aqnanik sivuliuqtunit?  Uqaujjuijiqalauqpit aqnamit uvaluunniit sivuliuqtiqalauqpit upigijaqnit?

Qimiruaqllugu nunaqjuaqmiulimaat (piluaqtumit pilirivvigijaqnit) ammalu takullugit kikkutuinnait ajjiqaqnaqmat ammalu amisunit ajjigiingniqaqmata ivviuquujijunit, pimmariuttiamariktuq.  Aksuruqnarutigijunnaqtanga ilauqataujumagaluaqluni nunaqjuamit ilingnut sanajausimangitillugu aniguittiarasuaqniqmut.  Taanna uvannuulingangimmingmat.  Pimmariujjutigijanga uvannut takujunnarakku angijualungmit ajjigiingittuinangmata kiggaqtuqtaunikkut ammalu ajjigiingittuinnaungmata kikkuuninginnit sivuliuqtunut ammalu saqitauvallialutik nutaat pitaqanginnirijangit makitauvallialuni qanuingittiaqniqmut, ujjirusuttiaqniqmut, ammalu sulittiaqtunit kikkulimaanut.

Inuusirijannit, qujaliinnaujaqtunga pitaqattianginnaqmat tukiqattiaqtumit katiqatiqaqattarunnaqninnit aqnauqatinnit uqaujigiaqtigiinarakkit pijuminaqsititaujunnaqsivakllungalu ammalu ikajuqtuqtaunginnarama piliriarijumajannit aturunnaqninnit ammalu pinguqtillugu.  Sivuliqpaattiaq aqnaq uqaujjuijigilauqtara, Jebunessa Chopula, ilagijaungmat Bengali nunalinganit taikani Saskattoon-mit.  Aqnaup tiliuqattaqmaanga alianaigigakku mumiqniq ammalu uqaujjigiaqtiunniq, ammalu maannauliqtuq ikajuqtiginiqpaarigakku.  Taikani SOI-kut umiaqjuakkut qaujisaqniulauqtuq, takulilauqpara aqnaq ikajuinnaqmaanga pijjutigillugu silaup asijjiqpallianinga atulilauqtilugu maannamut.  Dominique Souris.  Malilaurakkit SOI-kut umiaqjuakkut qaujisaqniulauqtuq, Ottawa-mut nuktilauqtunga ilinniarialiqllunga, ammalu sivulliqpaangulauqtuq takulauqtara Dom taikani kaapituqvingmit nunaliqjualuanganit.  Iqaumajunga iksivaarama ammalu uqaqtigiikkannuk aqnaqlu piuttiaqninganit katujjiqatigiingujuq.  Makkuktut Silaup Asijjiqpalianinganut Qaujisaqvinga, ammalu aqnaq pijuminaqsitittialauqmat!  Taanna tavva innarulisaaqtuq aqnaq ilagiit-katujjiqatigiiliqtut

Amisut makkuktut kikkutuinnait ilirasuktitaugajungmata pigiarumagaluaqllutik uvaluunniit qanuiliuqniaqmangaat nalugajungmata.  Qanuqli uqautijunnaqpigit makkungniqsaujut sivuliurumatillugit nunalinginnit?

Makkuktuuluni sivuliuqtiujumalluni iliranaqniqpaangugigakku atulaurakkulu!  Uqaujjijunnaqtungali pigiarasuaqlugu ammalu tuaviaringillugu qanuiliurasuaqtaqnit!  Sivulliqpaangugaluaqpat katimaqatiqaqniaqluniluunniit kaapituqatigilugu uvaluunniit titiraqpalliaguvit ikarainnakulugluunniit pinasuarusiqmit atausiaqlugu iqanairasuaqtaqnit pilirijaksauniaqtumit qanuiliurutiginasuaqtaqnit.  Unatuaq tavva ikajuutigijunnaqtanga pigiaruvit kisiani!  Akaujjutigittiaqtanga pigiarasuaqluni kisutuinnaqmit nangminiq saqaittijunnaravit turarasuaqtaqnit ammalu niriugijaqnit, pijunnaqniqakautigijutit mikikkaluaqpat iniqarunnaanikkavit ilingnut.  Ammalu akaunginniqpaangujjutigijanga? Ivvit “annaigungni” sivulliqpangutillugu, ilittivigilugu, ammalu pigiakanniqlutit!  Ukpirusungniqpaangujunga uuminga “annaillugu sivuliurasuaqtara”.

Uqarunnaqtunga pimmariuninganut ikajuqtiqaqluni kisiani.  Tukiqaqtuq iqanaijaqatiqrunnaqniqmut piqatiqaqluni asingnit kikkutuinnanit uvaluunniit tigumiaqatigijunnaqtaqnit ikajuqtigijunnaqtaqnit qanuiliurasuaqniqnut.  Qaujimajungali uvannut uqaujjuijigilauqtakka taikanni K4C ikajuqniqaqjualauqmata qanuiliurasuaqtilluta iqanaijaqtattinnit.  Taimaimat, isumaksaqsiuttiamaringnaqtuq ammalu taanna aniguijunnailinnaqmat ajuqniraqtaulluni qaujimagama aksuruqtitaungmata makkuktut.  Iniqariaqaqtugut sivuliuqniqmut, pijunnaqniqaqllutalu uqarunnariaqaqtugut nunaligijattinnit, ammalu ikajuqtiqariaqaqtugut makittinasuaqtilluta ammalu suruittailijumalluta sivuniksattinnut.

Tukisivunga surusiit aullaaqvigilauqtaqnit ilittiqjuaqsimajuksaujut, kisaini pilirivalliatillusi ilittititaulaurivit qanutuinnaq ivvit piliriarijaqnit silaup asijjiqpallianinganut piliriarivalliajaqnit?

III, iittiammarik! Nangminiq ammalu tamaqmik niviaqsaat uqausiqainnaliqtut surusit aullaaqvigilauqtattinnit aktuqtausimaqjuaqtugut tamatta.  Upinnattiamaringmat takulluni pijumaniqattiaqtunik, qanuingittiaqniqmut taakua surusiit ammalu sanginiqaqllutik taakkua surusiit tugumiaqmatalu nangminiq.  Pijumaniqattiaqtut pisimattiarumallutik Nunaqjuamit ammalu niqjutinik, piruqtuniglu ammalu kikkutuinnanut uumavviungmat.  Quvianaqtukuluit!  Taakunungali, qanulimaaq ajungittut, ammalu qaujimajut piungippat piungittuq.  Qanutuinnalimaaq nunaqjuamit ajuqnangittukuluuquujingmat aaqikautigiluni – qanuimmat kikkutuinnait isumaliurumaquujingilat piuniqpaarijunnaqtanganut avatittinnut?  Taakunungali, ilittivigijara pimmariuninganit inutuakuluk isumaalugijaqaqmat ammalu pigiarunnaqlluni, taanna sanginiqaqmat aajiqatigiigluni ammalu taanna sanginiringmajjuk makkuktut.  Aniguililauqtunga pinasuarusiit aniguqtillugit aullaaqvigilauqtattinnit pijumaniqattialiqllunga ammalu ikajuqtuijunnaqsittiaqtunga sivuniksaqattiaqniqmut maannauliqtuq.

Kisumigli niriugijaqaqpit sivuniksattinnit taakua Surusit4SilaupAsijjiqpallianinganut ammalu Gen Alpa?

Pijjutigillugu Surusit4SilaupAsijjiqpallianinganut, ikpigijarali qanuiliuqviqaqtuinnattiat!  Uqausiqaqpallialiqtugut saqittikannirumalluta angikanniqtumit katujjiqatigiinguvvigijanganit, isumaksaqsiuliqtunga sivuniksamut piliriangujunnaqtunik (qimirruagaliurunnaqtunik, ilinniaqvingnit ilinniaqatigiigunnaqtunik, ammalu ikiqvikkut pilirijjutiujunnaqtunik surusinut, ammalu amisukanniqnit qanuiliurutiksanit) ammalu qiniqpallialiqtugut piliriqataujumaniqattiaqtunik ilagijunnaqtattinnit!  Ukiunguqatigijakka nukaringaaqtakkalu, qaujimajunga ajungituqjuangungmata, ammalu sulijunnattiaqllutik, ikpigijarali aniqsaattiakannirunnaqtunga qaujimalirama aksuruqniaqtut qanuingittiaqujiniqmut, silaup asijjiqpallianingan- qanuingittiaqniqmut sivunittinnit.  Gen Alpha sivuniksarigattigut, kisiani maanna aturillutigut, ammalu maanna piliriariliqlugu kisiani.

Ilauqataujumaguvit ilinnittikannirumaguvit taakuninga Surusit4SilaupAsijjiqpallianinganut uvaluunniit atiliuqatauqugungni surusirijait aujaulaaqtumit qaujigiarunnaqtutit piuniqpaattiaq qarasaujakkut tukisigiarutiqattiaqtuq uqausiujunit surusinuulingajunit pilirijauvallialiqtunik.

ASIKKANNINGINIK NANISILUTIT