Aakka, pillariktugut.  Iqanaijaaksaqaqtugut, pijariuksarunnaqtutit ammalu ilinniaqpallialutit piliriangujuksattiavangnit ikajurunnaqtattigit aniguiqatauniaravit.  Una ajungittiaqtuq Audrey, silaup asijjiqpallianinganut tusaumaliqtitinasuaqtimmarik ammalu piliriqataulisaaqtuq Tungujuqtuq Sivuniksaq Aqutiliarisimajavut pilimmaksaqpalliajut, ammalu qanuq saqitiqataujunnaravit imavilirijumanniruvit ammalu imaliriqataujunnaravit iqanaijaarilugu!

Kinaungmangaaqpit uqautijunnaqpitigut.

Pingajugiliqtara uumajulirillunga ammalu qanuinnirilauqsimajanginnik qangatuqaq ilinniaqtunga taikanni McGill Ilinniaqvigjuaqmit.  Quviagigakku uumajjutigijaujut ammalu avatiliriniq qanuiqungikkaluarillugu-ilinniariaqvigiqattaqtatuaringingitannit, kisianitauq silaup asijjiqpallianinganut piliriqataummariktunga, ilinniaqniq gavamakkunnit, ammalu ilauqataugama SOI-kunnit.

Qanuilingalauqpali aqusaalauqtait pijjutigillugu avatiliriniq qanuilingaquujiva?

Aniiqattaqllunga-aullaaqatauqattaqllunga, pautikatakkllunga, pisurajakpakllunga, ammalu pisugviliangusimajutigut ullaksaqpakllunga-sivvulliqpaattiarigakku takutitaulisaaqllunga illinniaqpallialirakku tamatuminga uumajjutigijaujunik.  Qaujimattialaungittunga pilirijumagaluaqmangaannit avatiliriniqmit iqanaijaaqtarittiammariglugu, pigiattiammarililauqtunga ilinniaqvigjuamit uummajjutigijaujulimaanit tukisijumaliqllugit.  Pinasuarusiit amisungiittut taikani McGill, ilaulilauqtunga taakunani silaup asijjiqpallianinganut qanuitauqujingittunut piliriliqtunit, ilittivallialungalu qanuq paqnaiqataujunnaqmangaanit silaup asijjiqpallianinganut aktuqtaukaalaqattaqtut ammalu iqanaijaqataujunga uuminga uqsuksaaluliriniq kinaujaqtungikkannirutiksanik turaagarijaujunit.  Ilaulilauqninnut silaup asijjiqpallianinganut pilirijiummariktunit tukisililaurama avatiliriniq iqanaijaarilugu piliriarijunnattiaqtara.

Qanuqli uqautijunnaqpigit makkuktut kikkutuinnait pilirijumajuugaluat avatiliriniqmit iqanaijaaqalirunnaqpat?

Amisuungmata makkuktuktut kikkutuinnait qaujimangillutiglu kiinaujaqaqtitaujunnaqtut avatiliriniqmut ilinniaqpallialutik uvaluunniit iqanaijaarilugu.  Qiniqlluni sivulliqpaarillugu avatiliriniq iqanaijaaksamit aksuruqnaqmat, piluaqtumit amisut avatilirijiujut katujjiqatigiingit kiinaujaqaqtitauttiangimmata.  Atiliulaurama ilinniaqpallialunga kiinaujaqaqtitaujunnaqtumit tavvuuna ECO Kanatamit, ikajulauqtuq uvannit piliriqataujunnaqsillunga SOI-kunnit.  Ammalu piliriqataujumanniruvit suruittailimaniqmit iqanaijaaqarumaguvit tariup imanganit ammalu imaliriniujumit tamakkuninga, atiliurunnattiaqtutit kiinaujaqaqtittivaktunut taakkunangat Tungujuqtuq Sivuniksaq Aqutiliarisimajangit.

Uqarunnaqpit ajuqnaqtuq pigiariaksaq avatiliriniqmit, silaup asijjiqpallianinganutlu-turaangajunit iqanaijaaksanit?

Pitaqaqmat angijumit akunninganiituq akiliqsuqtaungittut ammalu akiliqsuqtaujut pilirijaksaqaqmata.  Ilauliqlluni avatiliriniqmut pilirijimmariujunit atuutiqattiammariktuq-ilittiqjualaurama tamatuminga silaup asijjiqpallianinganut qanuiqujingittunit ammalu qanuq avatiliriniuqattaqtuq aktuisimaliqmat nunaligijannit.  Kisiani aksuruqnalauqtuq pigiarasulisaaqllunga tamatumingalirillunga akiliqsuqtaungillunga iqanaijaqllugu sivulliqpaamillu akiliqtauliqllunga piliriqataulirama.  Isumagijara Tungujuqtuq Sivuniksaq Aqutiliarisimajangit ammalu ECO Kanata-mit ajuqnangitittingmata pitaqanginnirijanga pitaqaliqtitaulluni.

Aujaujuq ilinniaqpalliallutit ilauliravit Tungujuqtuq Sivuniksaq Aqutiliarisimajangit taakunani SOI-kunnit.  Uqausirijunnaqpiuk piliriarijaksaujut?

Quviagiinnaujaqtara uqausiriniaraangakku Tungujuqtuq Sivuniksaq Aqutiliarisimajangit!  Piliriarijaksangit pijunnaqtittijuannuungmata qanuiliurutiksanik makkuktunut pigiaqnialisaaqtillugit iqanaijaarijumajanginnut Kanataup suruittailimaniqmit tariup imanganit ammalu imaliriniqmit, pitaqaqtittiaqmata kisulimaanit iqanaijaaqarumajunut ammalu ilinniaqpallialugu qanuiliurutiksaqaqtitaullutik iqanaijaaksamut akiliqsuqtaujunnaqniq.  Saqitisaalaumijugut ilinniaqpallianiaqtunik pilirijaksaujunit, makkuktut kiinaujaqaqtitaujunnaqniaqmata ammalu ilinniaqtitauvallialutik iqanaijaarijumajanginnut tariup imanganit ammalu imaliriniqmit.

Akuniungikkaluaqtillugu, kisiani kisunik niriungniqaqpit pilirijaksanik?

Ilaulilauqtillunga SOI-kunnik qangattiasaaq arraagugijattinnit, pilirijaksait pigiaqpallialisaaqmata, kisiani piruqpalliaraaqjuktuq ammalu saqippalliallutik qanuiliurutiksait makkuktunut-piluaqtumit kiggaqtuqtaugajungittut makkuktuit-ilaujunnaraluaqtillugit tariup imganganit ammalu imaliriniuqattaqtumit.  Angilikanniqpat, isumajunga Tungujuqtuq Sivuniksaq Aqutiliarisimajangit pijunnarasugillugit Kanataup tariu imanga ammalu imaliriniq qanuiliukannirunnarasugillugit ammalu surungippaalirunnarasugillugu.  Takusimajunga amisunit kikkutuinnanit nalimugijannit isumaqattiarunnaqtut suruingippaaliqniqmit ammalu imaliriniq, ammalu quviasuttiaqtunga makkuktut qanuiliurunnaqninginnit tigumialiqpata tamatumingalirijunit.

ASIKKANNINGINIK NANISILUTIT