Quaqsimajuq Siiqnaqtuq Immulik Ammalu Paungait

Quaqsimajuq Siiqnaqtuq Immulik Ammalu Paungait

Pinasuaqatauliqniruvit SOI qaujisaqniq umiaqjuakkut, isumanangittuksaungmat niriqataulutit quaqsimajumit siiqnaqtuq immulingmit umiaqjuamit.  Amisut aniguisimajut, quaqsimajutmit siiqnaqtuq immulikmit iqaumajaugajuktuq ikimaqatautillugit – mamaqlluni siiqnaqllunilu...