Ilittivallianiq E2C Nunalingnit

Ilittivallianiq E2C Nunalingnit

Ilittiniaravit E2C piliriqatigiiktunik Inuit Nunangannitngaaqtunik!  Ilaujuqaqmat pingasuujunik pijumaniqattiaqtunik ammalu ajjigijaungillutik nunalingningaaqtut ilauqattaqsimajunik quajisaqniq umiaqjuakkut 2 nunalingnit piliriangujuq.  Qaujigiarit...