Queer Ecology

Queer Ecology

“Una nunamingaaqsimajut agutiuqatiminuusuunguvat?  Taimaangungittuq-marruilingajuq bat-nit tukisinasuttiaqti Estravan (taikkua/ukua) qimirujiujuq nunamingaaqsimajunit, uumajuniliriji, ammalu aipaqaqattaqniq maannaujuq nunaqjuarijattinnit ilinniarutigilluniuk...