Qanuiliuqpallianirijangit

Tungasuttiarit Aqukvikmut!

 

Paqnaksimavagiiqtuq ilinniaqvigsaq,kativvik ammalu tusaqattautijut quvianaqtunik kisutuinanik saqititaujuq ilinniaqtut sikumiitillugit (SOI) tungavigijaujuq ammalu ilagijaungmijut nunaqjualimaami qarataujatigut makkuktut, qaujisaqtulirijikkut, inutuqait, kisutuinnaliuqtiit, inngiqtiit, titiraqtiillu ammalu qanutuinnattiaq!

Ati qakigit ammalu ilaugit Ikaaqvittinnut.  Tavvangat, ingirajunnaqputit namutuinnaqttiaq ilauguvit qanutuinnalimaattiaq paqnaktausimajunik pinasuarusiik marruk pianikkangata.  Ammalu paqnaksimavagiiqtuq ikajuqniqatuq tusaqattautijunnaqluta, saqititivalliajut isumagijaujunik, ammalu kisutuinnattianik uqausirijauvalliajunik illinniaqtuilluta

Una SOI ikpigittiaqtanga qanuiliuqpallianirijanginnik: avatiliriniq piliriarijauninga; qanuiqunagu imavigjuaq ammalu imavingmi umaajut niqigiqattautijut; ammalu piruqpalliajut nunaliit.

Summat SOI-kut?

SOI ilisarijaullutik-salaksaqsimajut saqisimajuq makkuktut katittunnaqninginnut ukiuqtaqtumitlu illinniarutinit.  Arragu avatit, piliriariinnaqtavut ikajurumaniqaqluta qanuingittiaqniqmut ammalu sivuniksamut paqnaksimattiaqniq tavvuna paqnaksimavagiiqtukkut ilinniarutiksanik, ammalu isumagijaujunik ammalu katittunnaqlutik-iliqqusiqaqatigiingitut saqipallialunilu piruttiaqullugu. Ungasiktumut ingirajuq ukiuqtaqtumut ammalu nunaqjuap ataani ukiuqtaqtuq saimatiqaqlunilu ilinniarutiksat.  Qarataujakkut ilinniaqpallialuni ingiraniaqmat ammalu nunaqjuami qarataujakkut ajurunniirpallianingit piruqpalliatiaqullugu pitaqauttiaqninganut, makkuktut katiqataujunnaliqput nunamut ammalu piruttiarunnaqullugit alianaigusugunnaqlutik ammalu sivuliuqtiksaujunnaqniaqmata sivunittinnut.

Taanna Nuvagjuaqnaq  avatittinniituq asijjiqsingmat iliqusirilauqtattinni amisualungni, ammalu taakua SOI, Ingiranialauqtaraluanga nuqangaaliqmat ilinniarutiginialauqtaraluanga.  Taimainninganut, piliriarijavut makuktuqutittinnut , ammalu ikajurumalluta pitaqattiaqullugu katittunnaqniaqmata, tukisiumaqattautilutik ammalu uqaqatigiiglutik tamakkuninga piluaqtunik nunaqjuatta qanuilivallianirijangani saangaliqtilluta.