INGIRATITTIVALLIANIQ

Queer Queries

Queer Queries

"Uvani uqituq-uumati, tukisigiaqvittiaq saqitausimajunit, Olympian ammalu ikajuqtigijaungmijuq Mark Tewksbury qimirujanga LGBTQ+ saqitisimajangit...

Mariana Hill-Cruz

Mariana Hill-Cruz

© Mariana Hill-CruzQimaivviusimagami angijumit nunalinganit pijittiraqniqmut ammalu qaujisaqniqmut tukisittiarasungniqmut qaujittiarami, Ukiuqtaqtuq...

Jessica Winters

Jessica Winters

(c) Scott ForsythJessica Winters, makkuktuq saqipalliajuit piliriqattaqtangit ammalu kamajigijauluni, ammalu Ukiuqtaqtuq 2016 aniguiqatausimalluni...

Ivalu Barlach Christensen

Ivalu Barlach Christensen

© Ivalu Barlach ChristensenIvalu Barlach Christensen Ukiuqtaqtumit 2012 aniguiqatausimajuq taikani Sisimiut, Akukittunit.  Piuginiqpaaringmagu...

Cason Crane

Cason Crane

© Cason Crane Cason Crane, Ukiuqtaqtumit 2008 aniguisimajunit, sivulliqpaangulauqtuq LGBT nguniqminik ammalu tallimagijaulluni makkungniqpaanit...

Justin Dearing

Justin Dearing

Justin Dearing, SOI-kuuni Ilinniaraanigutiqaqatausima-juulluni ammalu SOI-kunnut Allavigjuangani iqqanaijaqti-gijauqataulaursuni, Memorial...

Hannah Tooktoo

Hannah Tooktoo

©Hannah Tooktoo/ CBCHannah Tooktoo, SOI-kut Ukiuqtaqtumi 2010-mi qaujisariaqtunut ilinnia-raanigutiqaqsimajuq, taq-qinnut marruungnut...

Jasveen Brar

Jasveen Brar

Qaujisaqtiuvaksimajutuqaq ammalu Avatilirinirnmi Piliriaqaqtiujuq  Sulilluni ingirrajillariunirnmut, qaujisaqtiuqattarsimajutuqaq Jasveen Brar...

Maddysen Kingmiaqtuq-Devlin

Maddysen Kingmiaqtuq-Devlin

“Makkuktuulluta nipivut sannginiqammaringmat ammalu aturniqaqtumma-riulluni ammalu tusaqtauja-riaqaliratta.”Maddysen Kingmiaqtuq-Devlin, SOI-kut...

Shadunjen van Kampen

Shadunjen van Kampen

SOI Ukiuqtaqtumi 2015 mi aniguisimajut Shadunjen van Kampen tusagaksaliuqtausaalauqtuq sivulliujuksaullunilu Yukon sivulliit Iqilinginningaaqtuq...

Denise Lee

Denise Lee

Piuksallariliramik qanuilivallianirijauvaktunut Inuit sulirinirivaktanginnit ammalu avatiup qanuilingalirpanningata, Denise Lee, ajunnginniqpaulluni...

        ASIKKANNINGINIK NANISILUTIT