“Makkuktuulluta nipivut sannginiqammaringmat ammalu aturniqaqtumma-riulluni ammalu tusaqtauja-riaqaliratta.”
Maddysen Kingmiaqtuq-Devlin, SOI-kut 2019-mi Ukiuqtaqtumi Umiarjuakkut Qaujisariarninginnut Ilinnia-raanigutiqarsimajuq, katima-vigjuarniujuksamik aaqiksui-jiulaurtuq Makkuktunut katinniqarsimalutik uqallau-siqaqatigiigunnaqullugit silaup asijjiqpallianinganut ammalu maligalirinirnmut. Taanna ilagijauqatauvuq SOI-kut Umiarjuakkut Qaujisariar-simaninginnit Nunaliujumi (E2C) piliriangannut. Aaqik-suisimalilaurnmata sanngini-qaqtummariiulluni nalunaiq-sijjutiullutik titiraqtausimaju-junik ammalu atiliuqtausimal-lutik tamainnit ilagijauqatau-lauqtunit Makkuktunit ilitsin-nillu uqalimaaqtausimaliqu-jattinnik.

Uqalimaarlugit nalunaiqsijju-tingit ammalu katimavigjua-rutigilauqtangit uvani.

ASIKKANNINGINIK NANISILUTIT