©Hannah Tooktoo/ CBC

Hannah Tooktoo, SOI-kut Ukiuqtaqtumi 2010-mi qaujisariaqtunut ilinnia-raanigutiqaqsimajuq, taq-qinnut marruungnut paisikuulauqsimammat Canadaup nunarjuanga ikaaqpalliatsuniuk arraani aujautillugu ujjirululiqtitti-giarsuni imminiiqattaqtut Nunaqaqqaarsimajut nunalinginni quttiktum-mariuningata. Paisikuuk-kut ingirrasigialauqsima-vuq Victoria, B.C.-mit, ingirralluni 5,000km-kasannik Montreal-mut, amisurlaujunut nunaligi-jaujunut nuqqalaupilla-qattarsuni tauvungauval-lianirnmini. Atiili uqali-maaqsimaliriaqsiuk ijjua-ruminammariksuni ingir-ranirilauqtanga, iqqauma-janginnut ingirravallia-nirnmini ammalu sanngi-niqammariksutik uqausik-sarijangit tavvani.

ASIKKANNINGINIK NANISILUTIT