“Marruirlutit aniqsaaqsima-lituaraangavit, atausiirsuni tariup iluanit aniqsaartuqaq-pammijuq.”

Makkuktuit nipingit tusaqsau-niqsaulirsimavut taimalu naalagiaqalitainaratta. Ilinniaqtuit Sikumiiqatigiikti-tauangningitta Timiujut Umiarjuakkut Ukiuqtaqtumi Qaujisarniqattillugit 2019-mi, 130-ujut makkuktuit silarjualimaaminngaaqtuq katinniqaqtitausimalaurput inuusinginnut asijjirnatumik ingirraqatigiiktitaullutik ilin-niarutiqariaqsimallutik taisu-manituqarmit, ullumiujumi ammalu sivunisarijauniaqtu-mut Ukiuqtaqtumi. Atausirnmik tusagaujarialing-mik ilitsinnit tusaqtautittiju-mallutik: Piuniqsatigut Piliri-niqaliritsi.

ASIKKANNINGINIK NANISILUTIT

Katajjaqniq Nelson Tagoona

Katajjaqniq Nelson Tagoona

Ilauqatauvvigitigut qaujiniaravit katajjaqniqmit una amisunik-ajunginniqattiaqtuq piliriarijunnaqtanginnik (ammalu SOI aniguisimajuq) Nelson...