Titagutiit sannginiqaqtuummata itjuaruminasitittijungnarnirnmik, mamisaijjutiujungnarsutik, ammalu piusituqarijaujunut kigliqarutitaqaqpagatik. Takunnarlusi tusaaqataugitsi Facebook-tigut titaktuqartillugu saalaksautigisimalluniuk inngiqti/inngiusiksanik titiraqti Tim Baker, piqatigiluni-git D’Ari Lisle ammalu Mel Larkin, Pigiqtittijiusi-majut makkuktuit piliriniqaliqtitaujunnarningita katujjiqatigiingujunik Darksparknik taijaullutik. Uqallausiqarniaqtut sannginiqaqtuuningata titagutiit ammalu makkuktunit quviagijauvaksutik pop culturenik taijaullutik sanarrutiuvagunnarningita qanuinngittiarnilirinirnmut ammalu qanuq ikajuutausimaningita ujjirusuliqtittigiarnirnmi ammalu tukisiumaliqtittigiarnirnmi turaangajunut amisuilingallutik inuusilirinirnmi pivalliajuliriniujunut.

 

Pitjutigillugit D’ari Lisle ammalu Melissa Larkin
D’Ari Lisle ilinniarutigia-niksimalluniuk titagutiu-vaktunik aaqqiksuijiuvuq, inngiusiliuqtiulluni, inngiq-tiulluni ammalu atji-giinngiuqtunik titagutinik atuqpaksuni nunaliujunut titagiaqtuqattarpuq am-malu sivuliqtigijauvaksuni amisurlaujuni Canada-miut titaktinginnut ukiut 15-ngliqtuni.

Mel Lakin ilinniarutigia-niksimalluniuk inngiqtiu-vuq ammalu inggigaksa-liuqtiulluni. Nunaliujunut ingirraqattaqsimajuulluni ammalu ajjigiinngiuqtuni piliriaqaqattarsimalluni qulinut akiut atuqpallia-simatillugit, ammalu ti-tangnirnmut ilisaijiusima-liqsuni tamannganit 2012-mit.

Taakkuak aaqqiksuiqati-giilauqpuk Darspark pili-riamik 2016-mi, piliriqati-gillugit ilaakkungallutik kikkutuinnait, ilinniarviit ammalu nunaqqatigiiktut katisimaliriaqsugit kingu-vaariiktuni ammalu ajji-giinngiuqtunik piusituqa-qaqtut atuqsimajanginnik ilinniarutiksauniaqtunik tamaunginnaujaqsutik makkuktunit tusarnirijau-vaktut pop culture-nik taijaullutik titagutinginnik atursutik.

Piliriaqaqatigijatiklu nipi-liuqtiujut titaktinik, tita-gutinik aaqqiksuijiit, ili-saijiujut ammalu tarrija-gaksaliuqtiit tukimuaktiu-lauqput makkuktut qau-jisarutiqartillugit angigli-vallialluni pivalliajuliriniu-junik isumajjusirijaujunik atursutik unikkaaqtuanik ammalu qaujisarutigillugit ilinniarutiujunik, taimalu titirausiriniarlugit, nipiliur-simalirlugit ammalu saq-qiisimalirniarlutik makkuk-tunit tusarnirijauvaktunik pop-nguniraqtaullutik inngiusirnik ammalu uaja-muuqtutigut tausaumaliq-tittigianinginnik inuuqati-giiktunut turaangatitauju-nik. Darkspark piliriakkut makkuktuit naammaktuti-gut asijjivallianiujut qitia-nuaqtitausimaliqpammata – nanisisimalirtitaullutik ammalu nilliajjutigijunna-lirlunijjuk nangminiq ajji-qaratik nipiminnik aturlu-tik pijjutauliqsimajulirinir-ni,makkuktuit pilirijunna-liqtitauvaktut atuni pili-rianguvalliajutigut Darkspark pilirijjutingitigut nipingit aturtaullutik asij-jiqtitausimaliqujanginnut silarjuarnmi.

https://darkspark.org

Pitjutigillugit Tim Baker
Tim Baker immaqaali qaujimajautsiarniqsauvuq titiraqtigijausimaninganit ammalu aulattijigijausimaninganit quviagijaullariktuulluni Newfoundland-mi indie-rock-kut titaktinginnut taijaullutik Hey Rossetta! Suurlu namulimaattiaq, uummariktuullutik titakpaksutik, uqallaujarutigillugu, silarjualimaamiuni titagiaqsimaqattaqsimaliramik qulit ukiut ungataanut, Hey Rosetta-kut titagutiminnik nuqqaujjisimalilauqput 2017-mi, tamali Tim iqqaumajjutigilirsuniuk, katikkanniqsimaliqsutik, ammalu nipiliulilauqsimavut sivulliqpaasiutigillugu titagutinginnik. Taijaulluni “Forever Overhead” saqqitaulilauqsimavut nipiliangat April 2019-mi, Titaktimmarinnit Rolling Stone-kunnit taijausimalirutigillugu “Iqqaumaujarnaqtut ammalu tukiqaurtitisimajut,… ilitarijaujjutigillugu Jackson Browne-mit… uummariktuuninganik, quviattangnaqtuuninganik…ammalu ilitarijausimalluni Feist-mit” ammalu taakkunangat Domionionated-kunnit taijausimalirutigillugu “Silarjuarnmiulimaanut niqturnaqtuutitauninganik ilitarijausimaliriaqarningannut, iilaa, Tim Baker inutuujjilirtuq, kisianilu, qangatuinnaq namungauruluujarniarunniiqtuq.” Ukiurilauqtattinni Tim ammlau nutaangullutik titaktingit titagiaqtuqattalaurput Tariurjuap Akianirnmiiuni ammalu North America-miuni tusarnirusuktuqutiminnut titagusinginnik ammalu tusarsinirijaummariksutik uniukkausiuqattarsutik. Maannaujumi angirraqsimavuq Newfoundland-mi nuvagjuarnaq atuliqsimaningani, iglutuqarijaminik aaqqiksuilluni, ammalu piliriarivallialluniuk nutaaq nipiliarijumaaqtani. Isumajuugaluaq ilitsinnulimaaq ilagijauqataujumalluni Ukiuqtaqtuliaqsimatillusi, tuglirijanganit ilagijauqatauluni Ilinniaqtuit Sikumiiqatigiiktitauningit Umiarjuakkut Qaujisariaqsimaniqaqtillugit.
Asikkanninginik

ASIKKANNINGINIK NANISILUTIT